Tack för
din donation!

Berätta om din donation där president Ahtisaari inte håller till (t.ex. i sociala medier). Välj din favorit bland bilderna nedan och utmana din kompis, ett finländskt företag eller en politisk beslutsfattare i alla tiders gemensamma gåva för fredsarbetets fortbestånd.
#sägingettillmartti

Hem
FI / EN

Följ
oss


 
euro är saldot
=
=
 
fredsförhandlings-
omgångar

Tack alla som deltagit i Finlands största och hemligaste gemensamma gåva. Vi samlade tillsammans ihop dryga 600 000, alltså över 15 fredsförhandlingsomgångar!

Du kan fortsättningsvis stöda CMI:s fredsarbete genom att donera här. I CMI:s kanaler kan du följa med hur denna och kommande donationer gör världen bättre.

Nummer för tillstånd till penninginsamling POL-2015-12224. Tillståndet gäller 1.12.2015–30.11.2017 i hela Finland med undantag av Åland.

Vad är det fråga om?

När president Martti Ahtisaari fyller 80 år i juni är hela Finland med på noterna.
Vi samlar ihop finländarna för att ge honom en gåva som han velat ha hela sitt liv: mera fred. Kampanjen samlar in medel för organisationen CMI som Nobelfredspristagaren Ahtisaari grundat och som förhindrar och löser våldsamma konflikter genom förhandlingar och dialog runt om i världen. Men vi ska låta den gemensamma gåvan bli en överraskning. Så vi säger inget till Martti.

Världen behöver alltid lite mera fred. Man uppnår effektivare fred genom att förhandla, inte kriga. Krig kostar kring 4 miljarder euro om dagen, en omgång fredsförhandlingar ledda av CMI kostar däremot endast 40 000 euro.

Låt oss tillsammans försöka få hela Finland att delta i en gemensam gåva, där målet är att samla in pengar till Nobelfredspristagare Martti Ahtisaaris organisation CMI, för att säkerställa organisationens viktiga fredsarbete.

Låt oss alla arbeta för samma mål och donera så många fredsförhandlingsomgångar som möjligt för att hedra 80-åriga Martti Ahtisaari och 100-åriga Finland.

Ladda ner kampanjbroschyren i PDF-format här.

Hemligheten har bevarats redan i
0
dagar.

Så här bevarar du
hemligheten från Ahtisaari fram till
födelsedagsfestligheternaden 15 juni:

  • Om du ser Martti, ska du bete dig helt normalt och tala om t.ex. vädret.
  • Diskutera i fred om #sägingettillmartti-kampanjen på Twitter, Facebook, Snapchat och Instagram.
  • Om du är journalist ska du absolut inte göra någon nyhet om kampanjen i följande medier: papperstidningar, tv-nyheter, tv:s debattprogram, YLE:s radiokanaler.
  • Om du är journalist kan du fritt skriva om kampanjen t.ex. på din publikations webbplats.

CMI och finländskt fredsarbete i världen

Crisis Management Initiative (CMI) är en finländsk konfliktlösningsorganisation som förhindrar och löser våldsamma konflikter genom förhandlingar och dialog. Nobelfredspristagaren Martti Ahtisaari grundade organisationen efter sin presidentperiod 2000, och för närvarande är CMI en av världens ledande aktörer i branschen.

CMI:s mål är att bygga en hållbar fred tillsammans med alla parter i en konflikt. Hörnstenarna i CMI:s verksamhet är expertis och oberoende. Internationellt är organisationen känd som en pålitlig partner, vars arbete inte är kopplat till stormaktspolitiska intressen.

 

En omgång fredsförhandlingar ledda av CMI kostar i genomsnitt 40 000 euro – kostnaderna för militära insatser är 4 miljarder per dag.

 

Fredsförhandlingar har visat sig höra till de mest effektiva sätten att lösa konflikter. Medan en stor del av konflikterna kan lösas genom förhandlingar och politiska processer, upphör endast en liten del genom militära insatser. Med en relativt liten investering kan man nå betydande resultat och undvika militära insatser.

Finland har en lång historia av våldsamma konflikter – och att klara sig ur sådana. Finländarna har deltagit i fredsarbete ute i världen, och vi är kända för det. CMI är en viktig del av detta kontinuum: genom det kan vi finländare bidra till att främja förståelse och samarbete i samhällen som härjas av våldsamma konflikter.

 

”Fred är en fråga om vilja. Alla konflikter kan lösas, och de kan inte tillåtas att dra ut på tiden under svepskäl”

– President Martti Ahtisaari, CMI:s grundare

Donatorer

Vi hoppas att hela Finland deltar i den gemensamma gåvan för att hedra Martti Ahtisaaris 80-årsdag. Även den minsta donation hjälper CMI att fortsätta sitt viktiga arbete för fred i världen. Vår ödmjuka önskan är att människor och företag skulle dela kampanjen vidare till varandra, företag och beslutsfattare. Men kom ihåg att president Ahtisaari inte får höra om kampanjen före den 15 juni 2017!

Donatorer som bidrar med över 1 000 € får sitt namn/logotyp publicerad på denna sida, donationer på över 5 000 € får sin logotyp eller donationsbild samt hälsning publicerad. Donatorer som skänkt över 10 000 € får utöver detta extra synlighet samt inbjudningar till CMI:s tillställningar under år 2017.

Redan över 9 300 privata donatorer

Den genomsnittliga donationen 18,70 €

 

Atte Palomäki / Wärtsilä
Maria Bondestam / Eva Ahlströmin Säätiö
Pekka Vauramo / Finnair
Risto Tornivaara / Danske Bank Finland
Minna Aila / Nokia

Krig förstör människors framtid och drömmar. Särskilt hårt drabbas kvinnor och barn, och dessa står även i centrum för stiftelsens verksamhet. Den bästa investeringen vi kan göra för dem är att satsa på att förebygga och lösa konflikter – och här är CMI den bästa aktören. Vi är oerhört stolta över finländarnas kunskap inom fredsförmedling och vi vill stöda CMI:s arbete genom att donera en fredsförhandlingsrunda. Vi tror starkt på att alla kan och bör göra en insats för fred. Nu har vi alla möjlighet att göra just det.

– Maria Bondestam, ordförande,
Eva Ahlströms Stiftelse

Niemi har i flera års tid varit med och stöttat CMI:s och president Ahtisaaris freds- och konfliktarbete. Det är fantastiskt att en av världens mest framstående organisationer inom konfliktlösning finns i Finland.

– Esa Niemi, direktör för samhällsrelationer,
Niemi Palvelut Oy

Vi på Lumon är stolta över att vara med och stötta finländsk fredsförmedling runtom i världen. En starkt internationell och exportbetonad verksamhet utgör Lumos vardag och livsnerv – likom även för flera andra finländska företag. Företagsvärlden kan inte vända ryggen åt världens orättvisor. Dagens krig och våldshandlingar har långtgående och omfattande konsekvenser för oss alla. I dessa osäkra tider är det oerhört viktigt att skapa fred och stabilitet i konfliktdrabbade områden. Vi önskar Martti stort grattis på födelsedagen och all lycka och framgång till våra finländska fredsbevarare!

– Tapani Kinnunen, styrelseordförande,
Lumon

CMI står för fred! Fred uppnås steg för steg, genom möten, dialog och ömsesidig respekt. CMI:s konfliktlösningsarbete hör till vårt lands mest betydelsefulla verksamheter och vi är glada över att få vara med vid fredsförhandlingsborden. Vi gratulerar varmt Martti på den stora dagen!

– Christoph Vitzthum, koncernchef,
Fazer

Tana Oy är stolt över möjligheten att stöda en finländsk expertorganisation inom konfliktlösning. Som experter inom miljöteknologi är det viktigt för oss att bidra till att främja fred och förbättra olika samhällsgruppers förutsättningar. Vi vill stöda CMI, eftersom vi innerligt tror på att fred utgör grunden för allt välmående.

Tanas personal vill tacka Martti Ahtisaari för hans värdefulla fredsfrämjande insatser och önska honom en oförglömlig födelsedag!

– Kari Kangas, verkställande direktör,
Tana Oy

Tack vare 123 års erfarenhet vet vi att handel främjar fred och fred främjar i sin tur även handel. Därför väljer vi att stöda CMI.

– Alexander Bargum, VD,
Algol Group

Finland är en liten nation. Både fred och oroligheter påverkar oss mer än flera andra större nationer. Därför är CMI:s arbete för att lösa samt förebygga konflikter viktigt för oss. Genom sin affärsverksamhet har Aspo fört samman människor från olika kulturer. Vi vill vara med och öka förståelsen medmänniskor emellan, trots olikheter i perspektiv.

– Aki Ojanen, verkställande direktör,
Aspo Oyj

Vårt mål är att göra världen mer förståelig och på så vis även bättre. Martti Ahtisaari och CMI gör just detta: ökar förståelsen människor emellan genom öppen kommunikation. I dagens ostabila värld är det oerhört viktigt. CMI kan genom fredsinsatser förebygga omfattande lidande och skapa nya möjligheter för miljontals människor. Vi visste genast att detta var ett initiativ vi ville medverka i.

– Kirsi Piha, styrelseordförande,
Ellun Kanat

 

CMI vill lösa världens kriser på plats – vilket innebär resande för att kunna mötas och samtala om ärendet. Vi värdesätter CMI:s modiga och betydelsefulla fredsarbete högt och det är en stor ära för oss att samarbeta med CMI genom att hjälpa organisationens representanter att smidigt och säkert ta sig fram till olika resemål, ofta även utmanande sådana. Vårt samarbete grundar sig på starkt förtroende, eftersom förhandlingarnas början, tidpunkt samt deltagarnas uppgifter i huvudsak är strängt konfidentiella. Vi vill visa vårt stöd för CMI:s fredsinsatser även genom att bidra till denna kampanj. Samtidigt vill vi även tacka Martti Ahtisaari för hans värdefulla arbete och sända honom varma gratulationer på födelsedagen!

Virpi Paasonen, CWT, Zone Director, Nordic

Fred och tolerans är mänsklighetens hörnstenar. Makia är stolt över att få vara med och stöda finländskt banbrytande fredsarbete. Vi tackar Martti Ahtisaari för hans värdefulla insatser och gratulerar varmt på födelsedagen.

Joni Malmi, Grundare, Makia Clothing Oy

Vi donerade, eftersom fred är grunden till allt.

August Ludvig Hartwalls stiftelse

Överraskning Martti! Supercell är stolt över att stödja CMIs och ditt viktiga arbete för att främja bestående fred världen över.

lkka Paananen, Supercell

Vi vill stöda arvet av Martti Ahtisaari som är en exceptionell statsman och fredsmäklare. Detta arv förs vidare genom arbetet som CMI gör på världens konfliktområden.

Stiftelserna Ehrnrooth

On ilo tukea uraauurtavaa kansainvälistä rauhanvälitystyötä.

Sophia Ehrnrooth/PlayArt Productions

Emme voi sivuuttaa maailman tapahtumia – yksityisinä ihmisinä tai yrityksinä. Rauha ja yhteistyö ovat ihmisyyden ja siten myös yritystoiminnan perusta. CMI:n työ konfliktien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja olemme ylpeitä saadessamme tukea tätä hienoa toimintaa. Lämpimät onnittelut Martille ja menestystä CMI:lle rauhantyöhön!

Heikki Kyöstilä, Perustaja ja toimitusjohtaja, Planmeca Group

INFO

Allmän kontaktinformation

Suvi Tuuli
+358 50 322 7157
suvi.tuuli@cmi.fi

Medieförfrågningar

Antti Ämmälä
+358 40 358 3084
antti.ammala@cmi.fi

Nedladdningsbart material:

Kampanjbroschyren
Frågor och svar om kampanjen
Material gällande sociala medier för företag